İstanbul tarihi İstanbul adı nereden geliyor? İşte tarihçesi nerelere gidilir istanbulda anlatalim

İstanbul tarihi  İstanbul adı nereden geliyor? İşte tarihçesi nerelere gidilir istanbulda anlatalim

İstanbul tarihi  İstanbul adı nereden geliyor? İşte tarihçesi nerelere gidilir istanbulda Anlatim 

Bizans İmparatorluğu’nun merkezi iken Fâtih Sultan Mehmed tarafından fethedilen İstanbul, çağlar boyunca farklı uygarlık ve kültürlere ev sahipliği yapmış, çeşitli din, dil ve ırktan insanların bir arada yaşadığı kozmopolit ve metropolit yapısıyla eşsiz bir mozaik yapı oluşturmuştur.

İSTANBUL’UN TARİHİ

İstanbul, yerleşim tarihi 300 bin, kentsel tarihi yaklaşık 3 bin, başkentlik tarihi 1600 yıla kadar uzanan bir şehirdir.1204-1261 arasındaki Haçlı istilası haricinde(330-1923) Roma İmparatorluğu, Bizans İmparatorluğu ve Osmanlı İmparatorluğu’nun üç imparatorluğa başkentlik yaparak, 16 yüzyıl boyunca batıda Tuna Nehri’nden doğuda Pers İmparatorluğu’na kadar olan geniş coğrafyasında bölgenin tek hakimi olmuştur.

Bunun üzerine ihtiyar, 'al bu resmi, kiliseni buna göre yap' der. Sevinçle resmi alan Iustinianos, 'peki kilisenin ismi ne olsun?' diye ihtiyara sorar. Yaşlı adam da 'kuracağın tapınağın adı Ayasofya olacaktır'' der'' şeklinde devam ediyor.

TARİH ÖNCESİ(M.Ö. 300.000-M.Ö. 667) DÖNEM

Küçükçekmece Gölü kenarında bulunan Yarımburgaz Mağarasında yapılan kazılarda insan kültürüne ait ilk izlere rastlanmıştır. Bu dönemde gölün çevresinde Neolitik ve Kalkolitik insanların yasadığı sanılmaktadır.

İlk belirgin yerleşim sahipleri olarak Megaralılar kabul edilmektedir.

ERKEN BİZANS(M.Ö 667-M.Ö. 196) DÖNEMİ

İstanbul, bu dönemde adı Byzantion olan antik bir Yunan şehir devleti olarak kuruldu. Kısa zaman sonra gelişip güçlendi. Roma İmparatorluğu tarafından ele geçirildi.

ANTİK YUNAN ŞEHİR DEVLETİ BYZANTİON VE ANTİK YUNAN (M.Ö. 667-M.Ö. 196) DÖNEMİ

Bugünkü İstanbul’un temelleri M.Ö. 7. yüzyılda atılmıştır. “Byzantion” şehri Megaralılar tarafından M.Ö. 667’de kurulmuştur. Uzun süre şehir devlet yapısı gösteren Bizantion, stratejik konumu gereği ekonomik gelişme sayesinde tüm antik Yunan bölgesine hakim bir güç olmuştur.

ROMA(M.Ö. 196-M.S. 395) DÖNEMİ

İstanbul, bu dönemde Byzantion, Latinleştirilecek ve Byzantium olarak Roma İmparatorluğu’nun önemli şehirlerinden biri haline gelecek, adı değişecek ve Konstantinopolis olarak Roma İmparatorluğu’nun başkenti olacaktır.

ROMA İMPARATORLUK ŞEHRİ BYZANTİUM VE ERKEN ROMA(M.Ö. 196- M.S. 330) DÖNEMİ

M.Ö. 196’da Byzantion Roma İmparatorluğu’nun eline geçer. Özellikle İmparator Vespasian döneminde adı Latince Byzantium olur. 196’da Pers İmparatoru Pescennius ile anlaştığı için Roma İmparatoru Septimius Severus tarafından cezalandırılır ve büyük zarar görür; şehir baştan başa tekrar inşa edilir. 330’da I. Konstantin tarafından Roma İmparatorluğu’nun başkenti ilan edilir.

ROMA İMPARATORLUK BAŞKENTİ KONSTANTİNAPOLİS VE GEÇ ROMA(M.S. 330-M.S. 395) DÖNEMİ 

İstanbul’un başkentlik tarihi Roma İmparatorluğunun Doğu-Batı olarak ayrışmasından 65 yıl önce başlamıştır. Byzantion 330 yılında İmparator Büyük Konstantin’in isteğiyle ‘Nova Roma (Yeni Roma)’ olarak Roma İmparatorluğu’nun başkenti yapılır, kentin ismi imparatorun ölümünden sonra onun anısına Byzantium’dan Konstantinopolis’e çevrilir. Roma’nın istilası ve yıkılmasıyla onun yerine geçen Konstantinopolis, 395’de ikiye bölünen Roma İmparatorluğu’nun ardılı devlet Doğu Roma İmparatorluğu’nun başkenti olur.

istanbul tarihi

BİZANS İMPARATORLUK(395-1453) DÖNEMİ

İstanbul bu dönemde Konstantinopolis olarak Bizans İmparatorluğu’nun başkentliğini yapacaktır.

KONSTANTİNAPOLİS VE ERKEN BİZANS İMPARATORLUK(395-1204) DÖNEMİ

Konstantinopolis, önce Doğu Roma İmparatorluğu adıyla kurulan ve Batı Roma İmparatorluğu’nun yıkılmasından sonra zamanla adı Bizans İmparatorluğu’na dönüşen devletin de 395’de başkenti olmuştur. Konstantinopolis erken ortaçağda da dünyanın en parlak ve zengin şehridir.

KONSTANTİNAPOLİS VE LATİN İMPARATORLUK(1204-1261) DÖNEMİ

1204-1261 yılları arasında Latinlerin işgaline uğrayan Konstantinopolis Latin İmparatorluğu`nun bir parçası haline gelmiştir.

KONSTANTİNAPOLİS VE GEÇ BİZANS İMPARATORLUK(1261-1453) DÖNEMİ

Latin egemenliğinden sonra 1453’e kadar Bizans İmparatorluğu’nun başkenti olmuştur.

KONSTANTİNİYYE VE OSMANLI(1453-1922) DÖNEMİ

İstanbul bu dönemde büyük bir cihan imparatorluğunun başkenti olacak, üç kıtaya yayılan toprakları 400 yıldan uzun süre hakimiyetinde tutacaktır.

29 Mayıs 1453’te şehrin Fatih Sultan Mehmed tarafından fethi sonrasında Osmanlı İmparatorluğu’nun başkentlik dönemi başlar. Müslümanlarca Konstantiniyye olarak adlandırılan şehri, Rumlar ‘E Stin Polis’ (Başkente/Şehirden) olarak anmışlardır. Osmanlılar da bu ismi kullandılar ve İstanbul şekline getirdiler. Ruslar şehre Çarigrad (Çarın şehri) demişler, Balkanlar’daki adı ise Stambul olmuştur.

CUMHURİYET(1923- ) DÖNEMİ

29 Ekim 1923’te Ankara Türkiye Cumhuriyeti’nin başkenti ilan edilince İstanbul, 330’dan beri yani 1600 yıl boyunca sürdürdüğü başkentlik özelliğini kaybetmiştir. 1930 yılında Konstantinopolis adı tamamen yürürlükten kaldırılarak resmi adı İstanbul olmuştur.

İSTANBUL’UN ADI NEREDEN GELİYOR?

İstanbul’a çağlar boyunca değişik adlar verilmiştir. Tarihin çeşitli dönemlerinde farklılık gösteren bu isimler sırasıyla, Byzantion, Augusta Antonina, Nova Roma, Konstantinopolis, Konstantiniyye ve bugünkü İstanbul isimleridir.

Byzantion: Byzantion, İstanbul’un bilinen ilk adıdır. M.Ö. 667’de Antik Yunanistan’daki Megara kent devleti’nden gelen Dorlu Yunanlı yerleşimciler bugünkü İstanbul üzerinde bir koloni kurdu ve yeni koloniye kralları Byzas veya Byzantas’ın adı ile anılır: Byzantion. Bazı kaynaklarda Byzantium olarak da geçmektedir.

Byzantium, Kentin M.S. 1. yüzyıl’da Romalılar’ın ele geçirince onlar tarafından verilen Latinceleştirilmiş halidir.

Augusta Antonina: İstanbul’un Roma İmparatoru Septimius Severus tarafından oğlu Antonius’un şerefine koyduğu kentin kısa süreli adıdır.Damlachat

Nova Roma: M.S. 330 yılında Roma İmparatoru I. Konstantin İstanbul’u Roma İmparatorluğu’nun başkenti ilan edilince, kente Latince “Yeni Roma” anlamına gelen Nova Roma adını koydu.

Konstantinopolis: M.S. 337’de İmparator I. Konstantin’in ölümüyle kentin adı, onun şerefine “Konstantin’in kenti” anlamına gelen Konstantinopolis’e çevrildi. Konstantinopolis, Doğu Roma (Bizans) İmparatorluğu boyunca kentin resmi adı olarak kaldı. Ama Konstantinopolis, kentin yerlileri tarafından sadece Yunanca “kent” anlamına gelen (Polis) olarak anılırdı. Fatih Sultan Mehmed’in 1453’te şehri fethinden sonra kent Osmanlı İmparatorluğu’nun dördüncü başkenti ilan edildi ve uzun süre Konstantinopolis kullanılmaya devam etti. 29 Ekim 1923 yılında Türkiye Cumhuriyeti kurulduktan sonra ilk 7 yıl boyunca Konstantinopolis adı Batılılarca kullanıldı.

Konstantiniyye: Kostantiniyye Konstantinopolis’in Arapça şeklidir. İslam dünyasında en bilinen ve en çok kullanılan adıdır. Yunanca’da “Konstantin’in kenti” anlamına gelen Konstantinopolis, Kostantiniyye Arapça’da “Konstantin’in yeri” anlamına gelmektedir.Damla Sohbet

Ancak, bazı dönemlerde Osmanlı yetkilileri kent için: Dersaadet (Arapça:”Mutluluk Kapısı”), Derâliye (Arapça: “Yüce Kapı”), Bâb-ı Âli (Arapça: “Yüce Kapı”), Pâyitaht (Farsça: “Tahtın Ayağı” veya “Başkent”) ve Asitane (Farsça: “Devletin Eşiği”) adlarını kullandılar

İstanbul: Osmanlılar, Romalılar devrinde kullanılan Istinpol/lstinpolis, Estanbol, istinbolin, Stinboli, Sitanbul isimlerinin telaffuz değişmesi olarak kullanılan ve daha sonra eklenen “i” sesi ile İstanbul ismini kullanmışlardır. Daha sonra ise Hilâfet merkezi manasına Islâmbol ismini vermişlerdir. Zamanla, Türkçeye geçişi İstanbul olmuştur.

Avrupa Yakası’ndaki Tarihi Yerler

1. Ayasofya

Ayasofya İstanbul Tarihi Yerler

Ayasofya, İstanbul’un Tarihi Yarımadası’nda bulunan en önemli eserlerden biri. Bizans Dönemi’nde önce bir kilise, daha sonra bir katedral olarak inşa edilen Ayasofya muhteşem tasarımıyla mimari dünyasının başyapıtları arasında yer alıyor. Osmanlılar Dönemi’nde camiye dönüştürülen yapı 1934’ten beri bir müze olarak hizmet veriyor.

2. Sultan Ahmet Camii

Sultan Ahmet Camii İstanbul

İstanbul’un en dikkat çekici yapılarından biri olan Sultan Ahmet Camii, içindeki İznik çinileri nedeniyle dünyada Blue Mosque adıyla tanınıyor. Ayasofya’nın yakınlarında konumlanan cami, 17.yüzyılda Sultan I.Ahmet tarafından yaptırıldı. Mimar Sinan’ın öğrencisi Sedefkâr Mehmet Ağa tarafından tasarlanmış Sultan Ahmet Camii, rengarenk çinileri, muhteşem kubbesi, görkemli yapısıyla dünyanın en güzel camileri arasında yer alıyor.

İstanbul’da gezilecek yerleri görmek için İstanbul dışından geliyorsanız uçak biletinizi uygun ve ucuz uçak bileti satın alın. Uygun İstanbul uçak bileti kampanyaları sık sık düzenleniyor. Bu kampanyalardan yararlanmayı unutmayın ve bu olağanüstü yapıları keşfe gidin.

3. Topkapı Sarayı

Topkapı Sarayı İstanbul Tarihi Yerler

Osmanlı’dan kalma en önemli yapılardan biri olan Topkapı Sarayı, İstanbul’un Sarayburnu semtinde yer alıyor. Osmanlı’da 400 yıl boyunca idari merkez olarak kullanılan saray 1478’de Fatih Sultan Mehmet tarafından yaptırıldı.

Sarayda zaman geçiren padişahların kişisel eşyalarının, Osmanlı Dönemi’nde boyunca kullanılan araç gereçlerin sergilendiği saray içinde Hz. Muhammed’in hırkası, sakalı, ayak izleri, Hz. İbrahim’in tenceresi, Hz. Musa’nın asası, Hz. Davud’un kılıcı, Hz. Yusuf’un cübbesi gibi önemli emanetlerin bulunduğu Kutsal Emanetler Dairesi’yle büyük ilgi görüyor.

4. Süleymaniye Camii

Süleymaniye Camii İstanbul Gezilecek Yerler

Osmanlı Mimarisinin en önemli örneklerinden biri olan Süleymaniye Camii, Sultan I. Süleyman adına 1551-1557 yılları arasında Mimar Sinan tarafından inşa edildi. İstanbul’un Fatih ilçesinde bulunan cami, medreseler, kütüphane, hastane, hamam, imaret gibi yapılardan oluşuyor. İçindeki çiniler ve elmas süslemeleriyle olağanüstü bir güzelliğe sahip olan Süleymaniye Camii, Mimar Sinan’ın kalfalık devri eseri olarak biliniyor.

5. Kapalı Çarşı

Kapalı Çarşı İstanbul Tarihi Yerler

İstanbul’un en turistik yerlerinden biri olan Kapalı Çarşı, dünyadaki ilk alışveriş merkezlerinden biri. Beyazıt Camii ve Nuru Osmaniye Camii arasında bulunan çarşı ilk bölümü Fatih Sultan Mehmed tarafından 1460’da yaptırıldı.

Daha sonra giderek genişletilen Kapalı Çarşı 65 sokak üzerinde 4 bine yakın dükkana ulaştı. El yapımı ürünlerden, kıyafetlere, yiyeceklerden, eşyaya kadar geniş bir ürün çeşitliliğine sahip çarşı bugün hala dünyanın en fazla ziyaret edilen yerlerinden.

6. Galata Kulesi

Galata Kulesi İstanbul Gezi Rehberi

Dünyanın en eski kulelerinden biri olan Galata Kulesi, Bizans İmparatoru Anastasius tarafından 528’de yılında inşa ettirildi. İlk önce fener kulesi olarak tasarlanan yapı, Osmanlı Dönemi’nde barınak daha sonra ise bir yangın gözleme kulesi olarak kullanıldı. İstanbul Boğazı ve Haliç, kuleden panoramik olarak izlenebildiği Galata Kulesi 2013’te UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi‘ne dahil edildi.

7. Yerebatan Sarnıcı

Yerebatan Sarnıcı İstanbul Tarihi Mekanlar

İstanbul’daki sarnıçlar arasında en bilineni olan Yerebatan Sarnıcı, Ayasofya’nın güneybatısında bulunuyor. Bizans Dönemi’nde sarayın su ihtiyacını karşılamak için Bizans imparatoru I. Justinianus tarafından yaptırılan sarnıç, 9.800 metrekarelik bir alana yayılıyor. 100 bin ton su depoloma hacmiyle oldukça etkileyici bir yapıya sahip olan Yerebatan Sarnıcı, 1987 yılından beri bir müze olarak kullanılıyor.

8. Dolmabahçe Sarayı

Dolmabahçe Sarayı İstanbul Tarihi Yerler

Boğaz’ın en göz alıcı yapılarından biri olan Dolmabahçe Sarayı, Osmanlı’dan kalma yapılardan. Sultan Abdülmecid tarafından 1839 yılında Balyan Ailesi’ne yaptırılan saray birbirinden güzel süslemeleri, benzersiz tabloları ve nadide eserleriyle göz alıyor. 1927-1938 yılları arasında Atatürk tarafından da kullanılan Dolmabahçe Sarayı, 1984 yılından beri müze-saray olarak kullanılmaya devam ediyor.

9. Fener Rum Erkek Lisesi

Fener Rum Erkek Lisesi İstanbul

İstanbul’un en ihtişamlı yapılarından biri olan Fener Rum Erkek Lisesi, 1454’te eski Bizanslılar tarafından inşa ettirildi. Fatih ilçesinin Fener semtinde yer alan okul, kırmızı rengi ve kubbeli mimari yapısıyla dikkat çekiyor. Fransa’dan getirtilen kırmızı tuğlalardan yaptırıldığı için Kırmızı Okul adıyla da anılan Fener Rum Erkek Lisesi, bugün hala eğitim hayatına devam ediyor.

10. Rumeli Hisarı

Rumeli Hisarı İstanbul Gezilecek Yerler

Boğazkesen Hisarı olarak da bilinen Rumeli Hisarı, İstanbul’un Sarıyer ilçesinde bulunuyor. Boğazın kuzeyinden gelebilecek saldırıları engellemek için 1452’de Fatih Sultan Mehmet tarafından yaptırılan hisar, 30 dönümlük bir alanı kapsıyor. Bozulmamış haliyle günümüze kadar ulaşabilmiş olan Rumeli Hisarı şimdilerde bir müze ve açık hava tiyatrosu olarak kullanılıyor.

Anadolu Yakası’ndaki Tarihi Yerler

1. Haydarpaşa Garı

Haydarpaşa Tren Garı İstanbul

Sultan II. Abdülhamit Dönemi’nde yapılan önemli eserlerinden biri olan Haydarpaşa Garı, 1908’de İstanbul – Bağdat Demiryolu hattının başlangıç ​​istasyonu olarak inşa edildi. Alman mühendisler ve İtalyan mimarlar tarafından tasarlanan yapı, İstanbul’un Kadıköy ilçesinde bulunuyor. Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları’nın ana istasyonu olarak bilinen yapı demiryolu çalışmaları nedeniyle, bir süredir hizmet vermiyor.

2. Kız Kulesi

Kız Kulesi İstanbul Gezi Rehberi

İstanbul’un en eski yapılarından biri olan Kız Kulesi, Üsküdar’ın Salacak Sahili açıklarında yer alıyor. İlk binası savunma alanı olarak Antik Roma Dönemi’nde inşa edilen yapı Bizans ve Osmanlı Dönemi’nde farklı amaçlar için kullanıldı. 360 derece panoramik İstanbul manzarası ve yıllara meydan okuyan mimarisiyle dikkat çeken Kız Kulesi 1995 yılından beri bir müze-restoran olarak hizmet veriyor.

3. Beylerbeyi Sarayı

Beylerbeyi Sarayı İstanbul

Üsküdar’ın Beylerbeyi semtinde yer alan Beylerbeyi Sarayı, Sultan Abdülaziz tarafından Bizans Dönemi’nde İstavroz Bahçeleri olarak anılan bir koruluğun içine yaptırıldı. 1861-1865 yıllarında Balyan Ailesi tarafından tasarlanan yapı, altı büyük salon, 24 oda, 1 hamam ve 1 banyodan oluşuyor. Ahşap oymacılığı, altın nakış işçiliği gibi süslemeleriyle etkileyici bir yapıya sahip olan Beylerbeyi Sarayı İstanbul’un en gösterişli yapılarından.

4. Adile Sultan Kasrı

Adile Sultan Kasrı İstanbul

Üsküdar’ın Validebağ Korusu içinde konumlanan Adile Sultan Kasrı, Sultan Abdülaziz tarafından 1853 yılında yaptırıldı. Adını sultanın kız kardeşi Adile Sultan’dan alan kasır, Balyan Ailesi tarafından tasarlandı. Hababam Sınıf filmlerinin çekildiği mekan olarak da bilinen yapı günümüzde bir öğretmen evi olarak kullanılıyor.

5. Anadolu Hisarı

Anadolu Hisarı İstanbul Gezi Rehberi

1395 yılında Yıldırım Beyazıt tarafından inşa edilen Anadolu Hisarı, Rumeli Hisarı’nın tam karşısında İstanbul’un Anadoluhisarı semtinde bulunuyor. 7 bin metrekarelik bir alan üzerinde yer alan yapı, dikdörtgen biçimindeki dört katlı bir kuleden oluşuyor. Araları harçla doldurulmuş blok taşlar kullanılarak yapılmış olan Anadolu Hisarı günümüzde restorasyona ihtiyaç duyuyor.

6. Kuleli Askeri Lisesi

Kuleli Askeri Lisesi İstanbul

Osmanlı’dan kalma en önemli eserlerden biri olan Kuleli Askerî Lisesi, İstanbul Boğazı’nın kıyısında konumlanıyor. Önceleri yerinde kışla olarak kullanılan bir yapının bulunduğu okul, Sultan Abdülaziz Dönemi’nde yeniden inşa edildi.

Garabed Amira Balyan tarafından tasarlanan Kuleli Askerî Lisesi, bir süre askeri hastane olarak kullanıldı. Daha sonra uzun süre Türk Silahlı Kuvvetlerine subay ve Kara Harp Okuluna kaynak teşkil edecek öğrenci yetiştiren okul, İstanbul’un hala en görkemli yapılarından.

7. Hıdiv Kasrı

Hıdiv Kasrı İstanbul

İstanbul’un Beykoz ilçesinde bulunan Hıdiv Kasrı, 1907 yılında Mısır’ın son hıdivi Abbas Hilmi Paşa tarafından yaptırıldı. İtalyan mimar Delfo Seminati tarafından tasarlanan yapı bin metrekarelik bir alan üzerine kurulu.

1937 yılında satışa çıkarılan Hidiv Kasrı uzun süre kullanılmadı. 1984 yılında Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu adına Çelik Gülersoy tarafından restore ettirilen kasır, 1996 yılından beri İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin sosyal tesisi olarak hizmet veriyor.

8. Yoros Kalesi

Yoros Kalesi İstanbul

İstanbul’un Anadolukavağı semtinde bulunan Yoros Kalesi, Bizans Dönemi’nden kalma önemli eserlerinden biri. İstanbul çevresinde tüm kalelerden daha geniş bir alana yayılan kalenin adını ‘dağ’ anlamına gelen ‘oros’tan aldığı düşülüyor. Osmanlı Dönemi’nde bir askeri üs olarak kullanılan Yoros Kalesi, etkileyici şehir manzarasıyla İstanbul’un cazibe merkezleri arasında yer alıyor.

9. Aya Yorgi Manastırı

Aya Yorgi Manastırı

İstanbul’un en çok ziyaret edilen yerlerinden biri olan Aya Yorgi Manastırı, Prens Adaları’nın en büyüğü Büyük Ada’nın bir tepesi üzerinde bulunuyor. 1751 inşa edilen yapı adını, M.S. 3. yüzyılda inancından dolayı öldürülen Kapadokyalı Aziz Georgios (Aya Yorgi)’den alıyor.

Kilise ve şapelden oluşan Aya Yorgi Manastırı, Hristiyanlar tarafından dileklerin gerçekleştiği ‘kutsal yer’ olarak görülüyor. Özellikle Paskalya Dönemi’nde ziyaretçi akınına uğrayan manastıra yürüyerek ya da bisikletle ulaşılabiliyor.

10. Heybeliada Ruhban Okulu

Heybeliada Ruhban Okulu İstanbul

Dini eğitim verdiği için ruhban unvanına sahip Heybeliada Ruhban Okulu, Heybeliada’nın Ümit Tepesi’nde yer alıyor. Atina Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden sonra din alanında eğitim veren ikinci okul olan yapı ilk olarak 9.yüzyılda Aya Triada Kilisesi olarak inşa edildi.

19. yüzyılda teoloji eğitimi verilen bir okula dönüştürülen Heybeliada Ruhban Okulu Fener Rum Patriği 4. Germanos tarafından 1844’te açıldı. Hizmet verdiği dönem boyunca 1000’e yakın mezun veren okul, 1973 yılında patrikhane tarafından tamamıyla kapatıldı. Eğitim hayatına uzun süredir devam etmeyen okul zaman zaman çeşitli etkinliklere ev sahipliği yapıyor.

Dünyanın başka yerinde bulunmayan mimari başyapıtları, eşsiz kutsal yapıları, benzersiz sarayları, görkemli eserleriyle İstanbul hem Türkiye‘deki hem de dünyadaki önemini koruyor.

istanbula geldinizde tavsiye ettimiz yerleri gormenizi şiddetle tavsiye ederiz

Damlachat Sohbet Girişi İçin Yandaki Link Tiklayabilirsiniz DamlachaT.Com

Damlachat Sohbet Sitesi tarafinca anlatilmiştir Tşk Ederiz Okurlarimiza Şimdiden.

22 Mayıs 2019 - 05:17

admin

306 views

2 YorumYazı hakkında görüşlerinizi belirtmek istermisiniz?


Haydi Sende damlachat.com Sohbet Odalarına katıl ve sohbet odalarının farkını yaşayın! ücretsiz chat odaları sitesi damlachat.com

Neden Biz!

  • Kaliteli
  • Seviyeli
  • Eglenceli
  • Sohbet Sitesi